Adatvédelmi szabályzat

A www.vulcanriders.hu honlap (a továbbiakban: VRC honlap) használata előtt kérjük, hogy olvassa el az alábbiakat. A honlap használatával a használó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább írt feltételeket. Ellenkező esetben kérjük, hogy ne használja a honlapot.

A VRC honlap (domain) tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos) magánszemély, aki a VRC honlapot a jogi személyiség nélkül működő Vulcan Riders baráti társaság (továbbiakban: VRC) érdekében működteti ellenszolgáltatás nélkül.

A Tulajdonos a VRC honlapon ajánlott "VRC cuccok"-ra, és VRC honlapon ajánlott saját és ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem vállal.
A Tulajdonos nem vállal szavatosságot a honlapon található anyagok, illetve szolgáltatások pontosságáért, teljességéért, illetve naprakészségéért. A Tulajdonos kizárja felelősségét a honlapon, illetve a kapcsolódó honlapokon található anyagok, szolgáltatások, illetve információk felhasználásából származó szerződéses-, illetve szerződésen kívüli károkozásért, mind a felmerült kár, mind az elmaradt haszon vonatkozásában.
A Tulajdonosnak jogában áll bármely - a VRC honlapon található anyagot - előzetes értesítés nélkül módosítani.

A Tulajdonos nem kíván a honlapon keresztül a használóktól titkos ill. személyes adatokat vagy szellemi alkotásokat szerezni. A Használó a honlap használatával kijelenti, hogy az általa a honlapon közzétett anyagok:
- nem titkosak, illetve nem minősülnek szellemi alkotásnak,
- nem tartalmaznak törvénybe ütköző (pl.: uszító, pornográf,..) tartalmakat,
- elfogadja, hogy a Tulajdonos által kért adatok célhoz kötöttek, és a megadott e-mail címére
  a VRC-től érkező leveleket nem tekinti kéretlen levélnek,
- tudomással bír arról, hogy a Tulajdonos határozott kérésére is csak technikailag korlátozott
  időbeni átfutással és egyéb korlátozásokkal tudja azokat törölni (pl.: minden archiválásból
  nem),
- az általa feltett fénykép nyilvános lesz a honlapon,
- rendelkezik elegendő informatikai ismerettel, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot
  értelmezni tudja és hogy észrevegye, ha másik honlapra navigált át. A más honlapra
  történő csatlakozás a felhasználó saját felelősségére történik
A Tulajdonos a VRC honlapon tiszteletben tartja másik szellemi jogait, ennek megsértésének gyanúja esetén egyeztessen a Tulajdonossal.

A Tulajdonos lehetőségei szerint igyekszik biztosítani a VRC honlap és a hozzá tartozó levelezőrendszer folyamatos és megfelelő működését, azonban ezen követelmények ill. a rögzített adatok elvesztéséből fakadó közvetlen és közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Tulajdonos a VRC honlap tartalmának kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi. A használók a következő feltételekkel tölthetik le és használhatják fel a VRC honlap teljes ill. részleges tartalmát:
- az abban foglalt szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja,
- a tartalmakhoz tartozó személyiségi jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja,
- a tagi belépéshez kötött tartalmakat kizárólag a Tulajdonos írásos, előzetes
  hozzájárulásával lehet más helyen nyilvános vagy zárt hozzáférésű honlapon, közzétenni,
- a VRC honlapról való letöltött anyagok mindenkor a forrás megjelölésével
  használhatók.
A Tulajdonos hozzájárul, hogy bárki, más honlapokon a jelen honlapra hivatkozást helyezzen el, azzal a feltétellel, hogy az elhelyező betartja a vonatkozó jogszabályi előírásokat, illetve a Tulajdonos következő szabályait:
- Tilos közzétenni valótlan tartalmú információt a Tulajdonosról illetve a VRC-ről, valamint
  annak termékeiről és szolgáltatásairól.
- Tilos a VRC HU logó engedély nélküli felhasználása.
- Tilos olyan hamis látszat keltése, hogy a Tulajdonos illetve a VRC helyesli a hivatkozó
  honlap tartalmát, az ott bemutatott termékeket, illetve szolgáltatásokat.